ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Short Protocol with Antagonist

  • Your period comes. You call AKESO at the first day of the period and make an appointment for an ultrasound scan and hormonal check on the 2nd day of your cycle.
  • If the ultrasound scan and hormone tests show that your cycle is good, on the same day you begin the treatment of ovarian stimulation with FSH or FSH + LH *. The dose is determined by us upon medical examination. FSH is administered by injection subcutaneously. Every day at a fixed time between 6-10 pm. More instructions for the use and demonstration of how to use it, you will get from us.
  • In the sixth day of treatment, you start the antagonist ** daily at a fixed time, preferably morning. Further instructions for the use and demonstration of how to use it, you will receive from us.

While continuing the treatment with these preparations, you will come to AKESO every 2-3 days to do the hormonal checks and ultrasound scans, according to the instructions given to you by us by phone after each visit.


Timetable:


Day 1: Period comes. Call Akeso to make an appointment Day 2:U/S + blood testStart Arvekap Day 3:Start FSH

*Typical commercial names are FSH Gonal-F, Puregon or Altermon, while FSH + LH are marketed under the name Pergoveris, Merional or Menopur.
**Typical commercial names are Cetrotide 0.25 mg and Orgalutran.