ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

September 2012

Hysteroscopy before IVF
Standard practice or after relevant ultrasound findings?

Hysteroscopy before IVF
Standard practice or after relevant ultrasound findings?

At a recent conference in Heraklion, Crete, organized by the MSRM, it became clear that it is more effective to do in vitro fertilization, with higher success rates when hysteroscopic control is performed in all patients treated with IVF / ICSI. It is not only because the underlying faults are corrected in uterine cavities and can be seen on ultrasound, but also because the process itself may increase the receptivity of the uterus due to the small "injury" that may result in the endometrium.
Also, avoid the need for repetition of IVF and related costs incurred by the couples when the failure was due to pathological causes not visible in the ultrasound hysterosalpingography.