ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Late intracytoplasmic sperm injection in unexpected failed fertilization in vitro: diagnostic or therapeutic?

Tsirigotis M , Nicholson N, Taranissi M, Bennett V, Pelekanos M, Craft I.

Fertil Steril. 1995 Apr;63(4):816-9.

The value of single versus repeated insemination in intra-uterine donor insemination cycles

Khalifa Y, Redgment CJ, Tsirigotis M, Grudzinskas JG, Craft IL.

Hum Reprod. 1995 Jan;10(1):153-4.

Value of percutaneous epididymal sperm aspiration?

Craft I, Tsirigotis M, Shrivastav P.

Fertil Steril. 1995 Jan;63(1):208-10.

Assisted fertilization with intracytoplasmic sperm injection

Tsirigotis M , Yang D, Redgment CJ, Nicholson N, Pelekanos M, Craft IL.

Fertil Steril. 1994 Oct;62(4):781-5.

Pregnancies after assisted fertilization for

Yang D, al-Shawaf T, Redgment C, Tsirigotis M, Joshi R, Craft I.

Fertil Steril. 1994 Oct;62(4):889-92.

Experience with subzonal insemination (SUZI) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) on unfertilized aged human oocytes

Tsirigotis M , Bennett V, Nicholson N, Khalifa Y, Hogewind G, Yazdani N, Craft I.

J Assist Reprod Genet. 1994 Sep;11(8):389-94.

Early amniocentesis versus chorionic villus sampling for fetal karyotyping

Boulos A, Tsirigotis M, Yazdani N, Craft I.

Lancet. 1994 Sep 17;344(8925):826.

Late intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in in-vitro fertilization (IVF) cycles

Tsirigotis M , Redgment C, Craft I.

Hum Reprod. 1994 Jul;9(7):1359.