ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Ritodrine use during the peri-implantation period reduces uterine contractility and improves implantation & pregnancy rates post-IVF

Tsirigotis M ., Pelekanos M., Gilhespie S., Gregorakis S. and Pistofidis G.

Hum. Reprod., 2000 15, (Abs.Bk 1) o-024 p 10

Blastocyst stage transfer: pitfalls and benefits. Too soon to abandon current practice?

Tsirigotis M .

Hum Reprod. 1998 Dec;13(12):3285-9.

Testicular needle aspiration as an alternative to biopsy for the assessment of spermatogenesis

Craft I, Tsirigotis M, Courtauld E, Farrer-Brown G.

Hum Reprod. 1997 Jul;12(7):1483-7.

Successful percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) after more than 20 years of acquired obstructive azoospermia

Meniru GI, Tsirigotis M, Zhu J, Craft I.

J Assist Reprod Genet. 1996 May;13(5):449-50.


Cumulative experience of percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) with intracytoplasmic sperm injection

Tsirigotis M , Pelekanos M, Beski S, Gregorakis S, Foster C, Craft IL.

J Assist Reprod Genet. 1996 Apr;13(4):315-9.

The difference in outcome of in-vitro culture of human testicular spermatozoa between obstructive and non-obstructive azoospermia

J.J.Zhu, R.G. Forman, Tsirigotis M, and Ian Craft

Hum Reprod. (1996) 11 (7): 1588

In-vitro maturation of human testicular spermatozoa

Zhu J, Tsirigotis M, Pelekanos M, Craft I.

Hum Reprod. 1996 Jan;11(1):231-2.

Simplified sperm retrieval and intracytoplasmic sperm injection in patients with azoospermia

Tsirigotis M , Pelekanos M, Yazdani N, Boulos A, Foster C, Craft IL.

Br J Urol. 1995 Dec;76(6):765-8.