ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Examinations and Blood Tests

Blood tests are done daily at our center from 7.30-9.00 am for those women undergoing an IVF program, and until 13.00 pm for pregnant women and general blood tests.

Blood tests are for the following exams:


Hematological

 • General blood
 • ESR
 • DEC
 • Rhesus
 • Ομάδα
 • Coombs Am.
 • Coombs EM.
 • Hb Electrophoresis
 • G-6-PD
 • Test Drepanoseos

Urinalysis

 • Urine

Cultures

 • Spermpdiagramma
 • Κ/Α Urine
 • Antibiograms
 • Aerobic Κ/Α
 • Anaerobic Κ/Α
 • Mycoplasma
 • Ureaplasma
 • Chlamydia

Biochemical

 • Glycated Hb 
 • Glucose
 • Urea
 • Creatinine
 • Uric acid
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL
 • Triglycerides
 • Lipids
 • Ferritin
 • Iron
 • Folic acid
 • Vit-B12
 • Apo-A1
 • Apo-B
 • TIBC
 • albumin
 • Total Albums
 • globulin
 • Lefkomatiko qu
 • Bilirubin
 • cholera. direc
 • cholera. indir
 • SGOT / AST
 • SGPT / ALT
 • c-GT
 • Alkaaliki phos
 • Acid phosphata
 • Prostatic Phos
 • Bone alkaline
 • Lactic acid

Electrolytes

 • Calcium
 • Ionized Ca
 • Phosphorus
 • Magnesium
 • Potassium
 • Sodium
 • Chlorides
 • Hormones
 • FT4
 • FT3
 • TSH
 • TSI
 • T3
 • T4
 • PRL
 • E2
 • FSH
 • P4
 • LH
 • β-HCG
 • TESTO
 • Free TESTO
 • DHEA-S
 • DHEA
 • SHBG
 • TBG
 • HPL
 • E3
 • CROSS LAPS
 • ACTH
 • RN
 • ALDO
 • GH
 • INS
 • Cortisol
 • Adrenaline
 • Noradrenaline
 • Melatonin
 • homocysteine
 • Adiponectin
 • Leptin
 • C-PEPTIDE
 • PTH
 • CT
 • BGP
 • DHT
 • BNP
 • PRO-BNPSM-C
 • ADH
 • Tg
 • Anti-TPO
 • Anti-TG
 • AMH
 • 25-OH-D3
 • 25-OH D 
 • 1,25-OH-D3

Indicators Neoplasia

 • MCA
 • CEA
 • a-FETO
 • CA-15.3
 • CA-19.9
 • CA-125
 • PSA
 • TPA
 • NSE
 • SCC
 • CA-50
 • CA-72.4
 • CA-21.1
 • Free PSA
 • TPS
 • Immunological
 • HIV-I&II
 • HSV-1 IgG
 • HSV-1 IgM
 • HSV-2 IgG
 • HSV-2 IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Red IgG
 • Red IgM
 • Toxo IgG
 • Toxo IgM
 • Chlamydia IgG
 • Chlamydia IgM
 • Listeria IgG
 • Listeria IgM
 • MYCO IgG
 • MYCO IgM

Hepatitis

 • HBsAG
 • HBeAG
 • HBeAB
 • HBcAB
 • HDV
 • ANTI-HCV
 • HAV-IgG
 • HAV-IgM

Serotype

 • ASTO
 • CRP
 • VDRL

Coagulation

 • APPT
 • QUICK
 • APC-R
 • ANTI-XA
 • Fibrinogen
 • Protein C
 • Protein S