ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Μακρύ πρωτόκολλο

  • Έρχεται η περίοδός σας. Μετράτε 21 ημέρες και την 21η ημέρα έρχεστε στο ΑΚΕΣΩ για υπέρηχο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ωορρηξία σας.
  • Εάν επιβεβαιωθεί η ωορρηξία, την ίδια μέρα ξεκινάτε τον αγωνιστή (Daronda) σε δόση 0,2 ml. Γίνεται καθημερινά την ίδια ώρα, πάντα πρωινή, με πολύ μικρές αποκλίσεις (± ½ ώρα). Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση και επίδειξη του τρόπου χρήσης του θα λάβετε από εμάς.
  • Μια εβδομάδα περίπου μετά την έναρξη του Daronda έρχεται η περίοδος σας. Την 4η-5η ημέρα έρχεστε στο ΑΚΕΣΩ για υπέρηχο και ορμονικό έλεγχο. Μην παραλείψετε την προηγούμενη μέρα να επιβεβαιώσετε το ραντεβού σας, καλώντας στο Κέντρο.
  • Αν η υπερηχογραφική απεικόνιση των ωοθηκών σας είναι καλή και ο ορμονικός έλεγχος (E2, LH, P4) είναι εξίσου καλός, από το ίδιο απόγευμα ξεκινάτε την αγωγή της διέγερσης των ωοθηκών με FSH ή με FSH+LH*. Η δόση καθορίζεται από εμάς, κατόπιν ιατρικής οδηγίας. Η FSH χορηγείται σε ενέσιμη μορφή υποδορίως. Γίνεται καθημερινά σε μία σταθερή ώρα μεταξύ 6-10 μμ. Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση της και επίδειξη του τρόπου χρήσης της θα λάβετε από εμάς.

Ενώ συνεχίζεται η αγωγή με τα παραπάνω σκευάσματα, θα έρχεστε στο ΑΚΕΣΩ κάθε 2-3 ημέρες για επανάληψη του ορμονικού ελέγχου και των υπερήχων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που σας δίνονται από εμάς τηλεφωνικά, μετά από κάθε επίσκεψη.


Χρονοδιάγραμμα


protokollo


*Συνήθη εμπορικά σκευάσματα FSH είναι το Gonal-F, Puregon ή Elonva, ενώ σκευάσματα FSH+LH κυκλοφορούν στο εμπόριο με την ονομασία Pergoveris, Meriofert ή Menopur

Οδηγίες