ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Βραχύ με Ανταγωνιστή

  • Έρχεται η περίοδός σας. Καλείτε στο ΑΚΕΣΩ την 1η ημέρα της περιόδου και κλείνετε ραντεβού για υπέρηχο και ορμονικό έλεγχο τη 2η ημέρα του κύκλου σας.
  • Αν η υπερηχογραφική εικόνα και ο ορμονικός έλεγχος δείχνουν ότι ο κύκλος σας είναι καλός, από την ίδια ημέρα ξεκινάει η αγωγή της διέγερσης των ωοθηκών με FSH ή με FSH+LH*. Η δόση καθορίζεται από εμάς, κατόπιν ιατρικής οδηγίας. Η FSH χορηγείται σε ενέσιμη μορφή υποδορίως. Γίνεται καθημερινά σε μία σταθερή ώρα μεταξύ 6-10 μμ. Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση της και επίδειξη του τρόπου χρήσης της θα λάβετε από εμάς.
  • Από την 6η ημέρα της θεραπείας ξεκινάτε τον ανταγωνιστή**, καθημερινά σε μία σταθερή ώρα, κατά προτίμηση πρωινή. Περισσότερες οδηγίες για τη χρήση του και επίδειξη του τρόπου χρήσης του θα λάβετε από εμάς.

Ενώ συνεχίζεται η αγωγή με τα παραπάνω σκευάσματα, θα έρχεστε στο ΑΚΕΣΩ κάθε 2-3 ημέρες για επανάληψη του ορμονικού ελέγχου και των υπερήχων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που σας δίνονται από εμάς τηλεφωνικά, μετά από κάθε επίσκεψη.


Χρονοδιάγραμμα


antagonisti

*Συνήθη εμπορικά σκευάσματα FSH είναι το Gonal-F, Puregon ή Altermon, ενώ σκευάσματα FSH+LH κυκλοφορούν στο εμπόριο με την ονομασία Pergoveris, Merional ή Menopur
**Συνήθη εμπορικά σκευάσματα ανταγωνιστή είναι το Cetrotide 0.25 mg και το Orgalutran

Οδηγίες