ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Experience with oocyte donation and intracytoplasmic sperm injection

Tsirigotis M , Hutchon S, Pelekanos M, Lawrence J, Yazdani N, Craft IL.

Hum Reprod. 1995 Nov;10(11):2821-3.

In-vitro culture of testicular sperm

Craft I, Tsirigotis M, Zhu JJ.

Lancet. 1995 Nov 25;346(8987):1438.

Potential effects of Omeprazole in pregnancy

Tsirigotis M , Yazdani N, Craft I.

Hum Reprod. 1995 Aug;10(8):2177-8.

Simplified recovery, preparation and cryopreservation of testicular spermatozoa

Craft I, Tsirigotis M.

Hum Reprod. 1995 Jul;10(7):1623-6.

Factors influencing the outcome of in-vitro fertilization with percutaneous aspirated epididymal spermatozoa and intracytoplasmic sperm injection in azoospermic men

Craft IL, Khalifa Y, Boulos A, Pelekanos M, Foster C, Tsirigotis M.

Hum Reprod. 1995 Jul;10(7):1791-4.

Percutaneous epididymal sperm aspiration and intracytoplasmic sperm injection in the management of infertility due to obstructive azoospermia

Craft I, Tsirigotis M, Bennett V, Taranissi M, Khalifa Y, Hogewind G, Nicholson N.

Fertil Steril. 1995 May;63(5):1038-42

Sperm retrieval methods and ICSI for obstructive azoospermia

Tsirigotis M , Craft I.

Hum Reprod. 1995 Apr;10(4):758-60.

The value of oestradiol estimations in controlled ovarian hyperstimulation cycles

Tsirigotis M , Hutchon S, Yazdani N, Craft I.

Hum Reprod. 1995 Apr;10(4):972-3.