ΜΕΝΟΥ

Ενεργοποίηση σπέρματος

Αμέσως μετά την ανάλυση σπέρματος ακολουθεί μια ειδική επεξεργασία κατά την οποία ο εμβρυολόγος συγκεντρώνει τα καλύτερα και τα πιο κινητά σπερματοζωάρια και ονομάζεται ενεργοποίηση σπέρματος. Αυτή η επεξεργασία μιμείται την φυσιολογική ενεργοποίηση των σπερματοζωαρίων in vivo που τα καθιστά ικανά να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Η ενεργοποίηση του σπέρματος συνήθως πραγματοποιείται με την μέθοδο swim up. Σ’ αυτή την διαδικασία το σπέρμα τοποθετείται σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα και φυγοκεντρείται. Στην κορυφή του ιζήματος του σπέρματος τοποθετείται προσεκτικά καλλιεργητικό υλικό και τίθεται σε ακινησία για μία ώρα μέσα στον επωαστήρα. Σε αυτή την διαδικασία τα καλά κινητά σπερματοζωάρια κολυμπούν στο καλλιεργητικό υλικό ενώ τα νωθρά ή ακίνητα μένουν πίσω μαζί με τις περισσότερες προσμίξεις του σπέρματος. Τέλος συλλέγουμε το υπερκείμενο (δηλαδή το ανώτερο επίπεδο) που περιέχει τα πιο κινητά σπερματοζωάρια και είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε στην γονιμοποίηση.