ΜΕΝΟΥ

Επιτυχία

Στο ΑΚΕΣΩ τα % επιτυχίας είναι υψηλά και συγκρίνονται με αυτά μεγάλων κέντρων του εξωτερικού.

Περισσότερα από 10.000 παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα...

 pregrates

Ποσοστά με δωρεά ωαρίων

pregdonor

Ποσοστά με ίδια ωάρια

Γενικά ποσοστά