ΜΕΝΟΥ

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Εξετάσεις-Αιμοληψίες

Αιμοληψίες γίνονται καθημερινά στο Κέντρο μας από τις 7.30-9.00 π.μ. για όσες κυρίες υποβάλλονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής και μέχρι τη 13.00 για εγκύους και γενικότερους αιματολογικούς ελέγχους.

Αιμοληψίες γίνονται για τις παρακάτω εξετάσεις:


Αιματολογικά

 • Γεν. αίματος
 • ΤΚΕ
 • ΔΕΚ
 • Rhesus
 • Ομάδα
 • Coombs άμ.
 • Coombs έμ.
 • Ηλεκτροφόρηση Hb
 • G-6-PD
 • Τέστ Δρεπανώσεως

Αναλύσεις Ούρων

 • Γενική Ούρων

Καλλιέργειες

 • Σπερμπδιάγραμμα
 • Κ/Α Ούρων
 • Αντιβιόγραμμα
 • Αερόβια Κ/Α
 • Αναερόβια Κ/Α
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια

Βιοχημικά

 • Γλυκοζυλιωμένη Hb
 • Γλυκόζη
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • Λιπίδια
 • Φερριτίνη
 • Σίδηρος
 • Φυλλικό οξύ
 • Vit-B12
 • Apo-A1
 • Apo-B
 • TIBC
 • Λευκωματίνες
 • Ολικά λευκώματα
 • Σφαιρίνες
 • Λευκωματικό πηλίκο
 • Χολερυθρίνη
 • Χολερ. άμεση
 • Χολερ. έμμεση
 • SGOT/AST
 • SGPT/ALT
 • γ-GT
 • Αλκααλική φωσφατάση
 • Όξινη φωσφατάση
 • Προστατική φωσφατάση
 • Οστική αλκαλική ΒΑΡ
 • Γαλακτικό οξύ

Ηλεκτρολύτες

 • Ασβέστιο
 • Ιονισμένο Ca
 • Φώσφορος
 • Μαγνήσιο
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Χλωριούχα
 • Ορμόνες
 • FT4
 • FT3
 • TSH
 • TSI
 • T3
 • T4
 • PRL
 • E2
 • FSH
 • P4
 • LH
 • β-HCG
 • TESTO
 • Free TESTO
 • DHEA-S
 • DHEA
 • SHBG
 • TBG
 • HPL
 • E3
 • CROSS LAPS
 • ACTH
 • RN
 • ALDO
 • GH
 • INS
 • Κορτιζόλη
 • Αδρεναλίνη
 • Νοραδρεναλίνη
 • Μελατονίνη
 • Ομοκυστεινη
 • Αδιπονεκτίνη
 • Λεπτίνη
 • C-PEPTIDE
 • PTH
 • CT
 • BGP
 • DHT
 • BNP
 • PRO-BNPSM-C
 • ADH
 • Tg
 • Anti-TPO
 • Anti-TG
 • AMH
 • 25-OH-D3
 • 25-OH D ΟΛΙΚΗ
 • 1,25-OH-D3

Δείκτες Νεοπλασίας

 • MCA
 • CEA
 • a-FETO
 • CA-15.3
 • CA-19.9
 • CA-125
 • PSA
 • TPA
 • NSE
 • SCC
 • CA-50
 • CA-72.4
 • CA-21.1
 • Free PSA
 • TPS
 • Ανοσολογικά
 • HIV-I&II
 • HSV-1 IgG
 • HSV-1 IgM
 • HSV-2 IgG
 • HSV-2 IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Ερυθρά IgG
 • Ερυθρά IgM
 • Τόξο IgG
 • Τόξο IgM
 • Χλαμύδια IgG
 • Χλαμύδια IgM
 • Λιστέρια IgG
 • Λιστέρια IgM
 • MYCO IgG
 • MYCO IgM

Ηπατίτιδα

 • HBsAG
 • HBeAG
 • HBeAB
 • HBcAB
 • HDV
 • ANTI-HCV
 • HAV-IgG
 • HAV-IgM

Οροαντιδράσεις

 • ASTO
 • CRP
 • VDRL

Πήξη

 • APPT
 • QUICK
 • APC-R
 • ANTI-XA
 • Ινωδογόνο
 • Πρωτείνη C
 • Πρωτείνη S