ΜΕΝΟΥ

Έλεγχος γονιμοποίησης

Ο έλεγχος της γονιμοποίησης γίνεται 16-20 ώρες περίπου μετά την επαφή ωαρίου και σπερματοζωαρίου. Η ύπαρξη δυο προπυρήνων (ο ένας προπυρήνας περιβάλλει τα χρωμοσώματα του ωαρίου και ο άλλος τα χρωμοσώματα του σπερματοζωαρίου) στο κέντρο του ωαρίου δηλώνει την επίτευξη φυσιολογικής γονιμοποίησης.

gonimopoihsh