ΜΕΝΟΥ

Κρυοσυντήρηση

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης προσφέρει στους ασθενείς μια ή και παραπάνω επιπλέον προσπάθειες για την επίτευξη εγκυμοσύνης με έναν μόνο κύκλο διέγερσης ωοθηκών. Όταν δημιουργούνται πολλά έμβρυα καλής ποιότητας από έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης υπάρχει η δυνατότητα να καταψυχθούν κάποια από αυτά.

Τα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν σε διαφορετικούς χρόνους μετά την γονιμοποίηση. Συνήθως καταψύχονται την πρώτη, δεύτερη, ή την τρίτη ημέρα μετά την γονιμοποίηση ή στο στάδιο βλαστοκύστης. Τα έμβρυα καταψύχονται σε ειδικό κρυοπροστατευτικό υλικό και αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο.

Η κατάψυξη είναι μια ιδιαίτερα τραυματική και στρεσογόνος διαδικασία για τα έμβρυα και πολλά έμβρυα δεν επιβιώνουν μετά την απόψυξη τους. Έτσι καταψύχουμε μόνο τα έμβρυα που έχουμε αξιολογήσει να είναι πολύ καλής ποιότητας και πιστεύουμε ότι θα επιβιώσουν από την διαδικασία κατάψυξης- απόψυξης.
Εκτός από την κατάψυξη εμβρύων σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να καταψυχθούν τα ωάρια ή τα σπερματοζωάρια για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα κάποιες γυναίκες που επιθυμούν να καθυστερήσουν την μητρότητα, ασθενείς με προβλήματα που θα τους κόστιζε την γονιμότητα τους (πχ θεραπεία για τον καρκίνο)κτλ.