ΜΕΝΟΥ

Η ωοληψία είναι η διαδικασία της λήψης των ωαρίων από τις ωοθήκες. Η ωοληψία πραγματοποιείται στο χειρουργείο σε αποστειρωμένο περιβάλλον και η γυναίκα υποβάλλεται σε μια πολύ ελαφριά ενδοφλέβια νάρκωση (μέθη).

Η ωοληψία πραγματοποιείται από τον γυναικολόγο διακολπικά υπό συνεχή υπερηχογραφική καθοδήγηση. Το περιεχόμενο του κάθε ωοθυλακίου αναρροφάται, μέσω μιας ειδικής βελόνας, και παραδίδεται αμέσως στο εργαστήριο εμβρυολογίας. Ο εμβρυολόγος εντοπίζει τα ωάρια με τη βοήθεια του μικροσκοπίου, τα απομονώνει από το ωοθυλακικό υγρό και τα τοποθετεί σε ειδικά μικρά πιατάκια καλλιέργειας κυττάρων που ονομάζονται τρυβλία. Τα τρυβλία εν συνεχεία τοποθετούνται σε ειδικούς επωαστές υπό τις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας.

Η διαδικασία της ωοληψίας είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου 10-20 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των ωοθυλακίων. Μετά την ωοληψία η γυναίκα παραμένει για λίγο στην ανάνηψη (περίπου 30 λεπτά) για παρακολούθηση.