ΜΕΝΟΥ

Συλλογή σπέρματος

Το δείγμα σπέρματος λαμβάνεται μετά από αποχή 2-5 ημερών. Ο καλύτερος τρόπος συλλογής του σπέρματος είναι ο αυνανισμός. Το δείγμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη) και διατηρείται σε θερμοκρασία 37°C. Η ανάλυση του σπέρματος σε περίπτωση λήψης του εκτός εργαστηρίου θα πρέπει να γίνει εντός μιας ώρας από την εκσπερμάτιση γιατί κάποιοι παράγοντες όπως η κινητικότητα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.