ΜΕΝΟΥ

Εμπειρία

Σαν αποτέλεσμα η θεραπεία βασίζεται σε ένα εκτενές ιατρικό ιστορικό, φυσική κατάσταση, διάγνωση, ηλικία, διάρκεια υπογονιμότητας και προσωπικά προβλήματα. Το εύρος των θεραπευτικών προσεγγίσεων περιλαμβάνει πρόκληση ωορρηξίας και επαφή την κατάλληλη χρονική στιγμή (TSI), σπερματέγχυση (IUI), εξωσωματική γονιμοποίηση (ΙVF), μικρογονιμοποίηση (ICSI), προεμφυτευτικός έλεγχος για γονιδιακά νοσήματα (PGD) ή χρωμοσωμιακές βλάβες (PGS), υποβοηθούμενη εκκόλαψη (LAH), καλλιέργεια και μεταφορά των εμβρύων στο στάδιο των βλαστοκύστεων και κατάψυξη σπέρματος, ωαρίων & εμβρύων.


Επίσης προσφέρονται πιο προχωρημένες υπηρεσίες όπως:


  • κατάψυξη ωαρίων με vitrification (υαλοποίηση) (δες περισσότερα στην παράταση της γονιμότητας)
  • ΙΜSI: computerited μικροσκοπική επιλογή σπερματοζωαρίων για ICSI
  • TIME-LAPSE: computerized παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων για καλύτερη επιλογή και υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.
  • Δώριση ωαρίων με ποσοστά επιτυχίας ≥ 60%.
  • κλινική καθ΄έξιν αποβολών ή αποτυχιών IVF/ET. (≥3 αποτυχημένες προσπάθειες IVF ή αποβολές)