ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI O IATPOΣ MAPINOΣ TΣIPIΓΩTHΣ

AΠO TΙΣ 05/06/2023 ΘA ΔEXETAI TOYΣ AΣΘENEIΣ TOY ΣTO NEO IATPEIO:

 

Λ. KHΦIΣIAΣ 280 & ΔHMOKPATIAΣ 1
N. ΨYXIKO TK 15451

THΛ.: 2106719393 – 2106713344
ΚΙΝ.: 6932566868
EMAIL: info@mtsirigotis.gr

Long Protocol

  • Your period comes. You count 21 days and on the 21 day, you come to AKESO for an ultrasound scan to confirm your ovulation.
  • If ovulation is confirmed, on the same day you start agonist (Daronda) at a dose of 0,2 ml. Daily, at the same time, always mornings, with very small deviations (± ½ hours). Further instructions for the use and demonstration of how to use it, you will receive from us.
  • A week or so after the start of Daronda , your periods come. On day 4 to 5, you come to AKESO for an ultrasound and hormonal check. Make sure to call Akeso the day before to confirm your appointment.
  • If the ultrasound scan of your ovaries is good and the hormonal levels (E2, LH, P4) are equally good, the same afternoon you start the treatment of ovarian stimulation with FSH or FSH + LH *. The dose is determined by us upon medical directions. FSH is administered by injection subcutaneously. Every day at a fixed time between 6-10 pm. More instructions for the use and demonstration of how to use it, you will get from us.

While continuing treatment with these preparations, you will be coming to AKESO every 2-3 days to do the hormonal checks and ultrasound scans, according to the instructions given to you by us by phone after each visit.


Timetable

Period 21 day of the period: scan at Akeso 1st day of the period: call Akeso for appointment 4th day of the period:Scan, hormone level check, start FSH.


* Typical commercial names are FSH Gonal-F, Puregon, or Elonva, while FSH + LH are marketed under the name Pergoveris, Meriofert, or Menopur.